Абітурієнту

Бакалаврські програми

Запрошуємо на кафедру технології виробництва авіаційних двигунів випускників шкіл, технікумів, коледжів, училищ. Вступ за шкільним атестатом про повну загальну середню освіту або з дипломом молодшого бакалавра (спеціаліста).
Спеціальності:
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка:
Освітня програма: "Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок"

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Освітня програма: "Комп'ютерні технології проектування та виробництва"

магістерські програми

Запрошуємо випускників ЗВО з дипломом бакалавра або магістра на навчання в магістратурі на кафедру технології виробництва авіаційних двигунів
Спеціальності:
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка:
Освітня програма: "Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок"

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Освітня програма: "Комп'ютерні технології проектування та виробництва"

аспірантура

Запрошуємо на навчання в аспірантурі за такими спеціальностями ... інформація додається

Success Stories