Спеціальність АКІТ

 

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

освітня прогама «Комп'ютерні технології проектування та виробництва»

Випускаюча кафедра 204 Технологій виробництва авіаційних двигунів

 

Про спеціальність

Сьогодні важко уявити авіаційне виробництво без широкого використання програмно-керованого обладнання та комп’ютерних технологій. Високий рівень автоматизації підприємства – є запорукою отримання високоякісної продукції та одержання високих доходів. Цим успішним підприємствам у будь-якій галузі промисловості, як в Україні, так і за кордоном, завжди потрібні фахівці, що поєднують знання інженера та розробника програмного забезпечення комп’ютерних технологічних систем.

 

Про навчання

Підготовка фахівців з цієї спеціальності передбачає поєднання класичного навчання в галузі виробництва авіаційних двигунів з поглибленим оволодінням комп'ютерними технологіями та спеціальним програмним забезпеченням.

Наші студенти вивчають:

  • об'єктно-орієнтоване програмування (мови програмування C++, C#, Delphi, Python);
  • мікропроцесорні засоби автоматизації;
  • комп’ютерні мережі та системи збору, обробки й передачі інформації, основи 3D- моделювання технічних об'єктів, включаючи процесі тривимірного друку (Rapіd Prototypіng & 3D-Printing);
  • адаптивні системи управління і контролю обладнанням;
  • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень на основі баз даних та знань;
  • програмне забезпечення комп’ютерних інтегрованих технологій;
  • комп’ютерні системи проектування та технологічної підготовки виробництва (КОМПАС, SolidWorks, Siemens NX);
  • автоматизовані системи управління технологічними процесами;
  • системи проектування управляючих програм для верстатів з ЧПУ та інші.

Навчальні лабораторії кафедри обладнані технічними засобами (комп'ютери, верстати з ЧПУ, 3D-принтер, 3D-cканер) що створює можли­вість не тільки теоретично вивчати сучасні комп’ютерні технології, а і набувати необхідних практичних навичок. Практичне оволодіння професією також проводиться з використанням технічної бази заводів «Мотор-Січ» і «ФЕД».

Майбутні перспективи

Інтеграція комп’ютерних технологій в промисловість не просто мода – це найперспективніший напрямок майбутнього розвитку всіх країн світу, що гарантує фахівцям цієї спеціальності перспективне працевлаштування.

Випускники кафедри працюють на машинобудівних підприємствах, з якими встановлені довгострокові зв'язки: ВАТ «Мотор-Січ», ЗМКБ «Прогрес», ДП ХМЗ «ФЕД», Вовчанський агрегатний завод, Волочиський машинобудівний завод, Airbus S.A.S., Rolls-Royce Group plc і багатьох інших.

Також для студентів відкриті програми обміну з можливістю отримання дипломів провідних університетів Німеччини, Італії та Китаю.